Menu
NAŠI PARTNEŘI
PRÁVĚ REALIZUJEME

Rekonstrukce bytů v Ústí nad Labem

Premisy

Mise:

Posláním naší stavební společnosti je poskytovat vždy v přiměřené časové lhůtě kvalitní
a cenově přijatelné stavební práce a služby s těmito pracemi spojené tak, aby si zákazník přebíral dokončené stavební dílo s pocitem spokojenosti. K uspokojování potřeb a přání naši zákazníků chceme dospět s pomocí moderních technologických postupů, využíváním kvalitních materiálů a především s pomocí všech našich vzdělaných a zručných spolupracovníků - to vše při respektování ekologických zásad ochrany životního prostředí. 

Budujeme kvalitní stavby, se ziskem - pokud to jde, se ztrátou - pokud není vyhnutí, ale vždy to budou kvalitní stavby.

Vize:

Stát se respektovaným, spolehlivým a vyhledávaným partnerem při uspokojování potřeb z oblasti stavebnictví všech našich klientů, kterými jsou soukromé osoby, statní správa i podnikatelské subjekty.

Hodnoty:

- profesionalita, orientace na výsledky, flexibilita a vysoké nasazení 
- poznávání a uspokojování deklarovaných i nevyřčených potřeb našich klientů 
- nestálé zvyšování znalostí a dovedností všech spolupracovníků 
- využívání synergického efektu spolupráce našich řemeslníků k budování silného a spolehlivého podniku